Jak organizować udany ślub  ?  
  Co najmniej 6 miesięcy wcześniej  
- zdecydować czy ślub ma być konkordatowy, czy cywilny !!  
- zarezerwować termin w kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego, załatwić potrzebne dokumenty  
- sprawdzić, kiedy musimy odbyć nauki przedmałżeńskie   
- zastanowić się, jakimi funduszami dysponujemy  
Co najmniej 6 miesięcy wcześniej  
- ustalić wstępną listę naszych gości   
- zdecydować, gdzie urządzimy przyjęcie weselne, zarezerwować salę  
- wybrać orkiestrę , catering  ("IMPRESSION") lub lokal z obsługą i przygotowaniem przyjęcia...  
Co najmniej 5 miesięcy wcześniej  
- wybrać suknię ślubną - na niektóre modele trzeba czekać ok. 2-4 miesięcy   
- zdecydować, kto będzie druhną i drużbą  
Co najmniej 4 miesiące wcześniej  
- wybrać garnitur dla pana młodego   
- pomyśleć o podróży poślubnej  
- zarezerwować urlopy   
- zacząć przygotowanie niezbędnych dokumentów   
- wybrać zaproszenia i zamówić drukowanie lub kupić gotowe  
- jeśli zamierzamy dać gościom listę prezentów - czas ją przygotować  
Co najmniej 3 miesiące wsześniej  
- zastanowić się nad środkiem transportu  
- można odebrać dokumenty z USC   
- zacząć rozwożenie zaproszeń lub wysłać pocztą  
Co najmniej 2 miesiące wcześniej  
- omówić szczegóły uroczystości, zarezerwować organistę, samochód, przygotować dokumenty w kościele   
- zastanowić się nad fryzurą i makijażem, umówić się na próbne wizyty w salonie piękności   
- zarezerwować fotografa  
Co najmniej miesiąc wcześniej  
- wybrać menu, doprecyzować szczegóły przyjęcia, pomyśleć o alkoholach  
- zamówić kwiaty  
- załatwić resztę formalności z dokumentami  
2 tygodnie wcześniej  
- sprawdzić potwierdzenia przybycia na przyjęcie, zweryfikować listę gości   
- zamówić tort weselny  
- zaplanować rozsadzenie gości przy stołach   
- dokonać generalnej przymiarki strojów z fryzurą i makijażem   
- skontrolować drobiazgi: rajstopy, skarpetki, spinki, kosmetyki i ...proszki przeciwbólowe  
Tydzień wcześniej  
- czas na wieczór kawalerski   
- spotkanie z księdzem lub urzędnikiem USC   
- przygotować dokumenty, obrączki   
- spakować kosmetyczkę panny młodej   
- zaplanować dzień ślubu i poślubny poranek  
Dzień przed ślubem  
- sprawdzić dokumenty, obrączki, kosmetyczkę z podręcznymi drobiazgami   
- można zrobić manicure, odebrać kwiaty    
- zaplanować ślubny poranek i iść wcześnie spać  
   
Potrzebne dokumenty dla urzędu stanu cywilnego ! Jak dokonać rejestracji   
osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć 
odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa jeżeli pozostawała poprzednio w 
związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, akt zgonu),  
złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  
  
  
Co warto wiedzieć   
wiek do zawarcia małżeństwa - ukończone 18 lat,  
przyszli małżonkowie zgłaszają się do USC osobiście,  
termin oczekiwania min. miesiąc od momentu złożenia zapewnień,  
opłata - 80 zł oraz 0,50 zł za każdy załącznik,  
osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mogą dowolnie wybrać USC na terenie Polski.  
  
  
Zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem  
Od obcokrajowca wymagane jest przedłożenie zaświadczenia od władz ojczystych w swoim kraju lub placówce 
dyplomatycznej, z którego będzie wynikało, że obcokrajowiec posiada zdolność prawną do zawarcia związku 
małżeńskiego zgodnie z prawem ojczystym.  
  
Ślub wyznaniowy  
Wystąpienie do USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo w celu uzyskania zaświadczenia 
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
Uwaga!  
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej zgłaszają się osobiście do USC.  
     Składają:  
      a) podanie o wydanie zaświadczenia,   
      b) odpisy skrócone aktów urodzenia,   
      c) dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim.   
      Podpisują złożone zapewnienie i oświadczenia o nazwisku jakie będą nosili po zawarciu związku małżeńskiego.


 
  Co warto wiedzieć  
zaświadczenie wydaje się przyszłym współmałżonkom bezpośrednio po jego sporządzeniu; zachowuje ono ważność 3 
miesiące od dnia jego wydania,  
zaświadczenie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 otrzymują przyszli małżonkowie (dla księdza), a 
czwarty pozostaje w USC,  
Duchowny po zawarciu małżeństwa wyznaniowego w świetle prawa cywilnego jedno z podpisanych zaświadczeń 
przekazuje przed upływem 5 dni od dnia jego zawarcia do USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa,  
po otrzymaniu zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa, kierownik USC sporządza 
niezwłocznie akt małżeństwa, z którego 3 odpisy skrócone otrzymują małżonkowie.   
<<< POWRÓT